Tag Archives: Instrukcije

Brz početak rada sa R: Korišćenje qplot() funkcije (23. Deo)

U ovom ćemo delu pokazati kako koristiti qplot da bismo kreirali jednostavan dijagram rasturanja. qplot (quick plot – brzi grafik) sistem je podskup ggplot2 (grammar of graphics – gramatika grafika) paketa koji možemo koristiti da bismo kreirali lepe grafike. Ovaj paket je odličan kada želimo kreirati grafike za kvalitativne podatke, jer se nivo kvalitativne promenljive …

Brz početak rada sa R: Uopšteni Linearni Modeli (15. Deo)

U 15. delu pokazaćemo kako kreirati jednostavne uopštene linearne modele u R. Regresija metodom običnih najmanjih kvadrata daje nam linearne modele za neprekidne promenljive. Međutim, mnogi podaci od interesa za statističare i istraživače nisu neprekidni i zato se moraju koristiti druge metode za stvaranje korisnih prognostičkih modela. Naredba glm() je dizajnirana tako da daje uopštene …

Brz početak rada sa R: Pravougaoni grafički prikaz (13. Deo)

U delu 13. delu pokazaćemo kako kreirati pravougaoni grafički prikaz u R. Da bismo kreirali jednostavni pravougaoni grafički prikaz koristićemo naredbu boxplot(), koja je jednostavna za korištenje. Prvo ćemo kreirati vektor brojeva, a potom ćemo ih grafički prikazati. Pravougaoni grafički prikazi se mogu kreirati za pojedinačne promenljive ili za promenljive po grupama. Sintaksa je boxplot(x, …

Brz početak rada sa R: aggregate() komanda (10. Deo)

U 10. Delu, prodiskutovaćemo aggregate() komandu za kreiranje sumarne tabele u R. Na osnovu kompleksne datoteke koja uključuje kvalitativne promenljive na nekoliko nivoa želimo kreirati sumarnu tabelu za svaki nivo kvalitativne promenljive. Na primer, naša datoteka može uključivati promenljivu Pol, kvalitativne promenljiva sa dva nivoa, Muško i Žensko. Naša datoteka može uključivati druge kvalitativne promenljive …

Korišćenje Sample Size Calculator aplikacije

Naredni video ukratko opisuje kako koristiti Sample Size Calculator aplikaciju. Sample Size Calculator je interaktivna Shiny aplikacija koja izračunava veličinu uzorka prilikom ocenjivanja srednje vrednosti ili proporcije osnovnog skupa.   Zlatko KovačićDirektor konsultantske kompanije My Statistical Consultant Ltd. Profesor Statistike u penziji. Doktor statistike sa preko 35 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i …