Korišćenje Sample Size Calculator aplikacije

Naredni video ukratko opisuje kako koristiti Sample Size Calculator aplikaciju. Sample Size Calculator je interaktivna Shiny aplikacija koja izračunava veličinu uzorka prilikom ocenjivanja srednje vrednosti ili proporcije osnovnog skupa.