O nama

Zlatko Kovačić
Direktor konsultantske kompanije My Statistical Consultant Ltd
Doktor statistike sa preko 35 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i vladin savetnik
Miloš Vilotić
Konsultant u My Statistical Consultant Ltd
Master Statistike. Razvija R pakete i Shiny aplikacije.
David Lillis, Dr
Menadžer u New Zealand Institute of Sport i Direktor Sigma Statistics and Research Ltd
Autor knjige "R Graph Essentials"
R Graph Essentials