Brz početak rada sa R: Crtanje više grafika na istoj stranici (21. Deo)

Danas ćemo razmotriti kako postaviti više grafika na istoj stranici. Koristimo sintaksu par(mfrow=(A,B)), gde se A odnosi na broj redova i B na broj kolona (i gde će svaka ćelija imati jedan grafik). Ova sintaksa priprema okruženje za crtanje A redova i B kolona.
Prvo kreiramo četiri vektora, sve iste dužine.
X <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Y1 <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)
Y2 <- c(3, 6, 7, 8, 9, 11, 12)
Y3 <- c(1, 7, 3, 2, 2, 7, 9)
Sada ćemo pripremili okruženje za crtanje dva reda i tri kolone (da bi smestili šest grafika), koristeći par(mfrow())
par(mfrow=c(2,3))
Sada ćemo nacrtati šest grafika na pripremljenom okruženju. Koristimo komandu plot() šest puta zaredom, svaki put crtamo jedan od Y vektora u odnosu na X vektor.
plot(X,Y1, pch = 1)
plot(X,Y2, pch = 2)
plot(X,Y3, pch = 3)
plot(X,Y1, pch = 4)
plot(X,Y2, pch = 15)
plot(X,Y3, pch = 16)

Rezultajući grafik izgleda ovako:

To nije bilo tako teško! U 22. Delu razmotrićemo dalje tehnike crtanja u R.
Vidimo se kasnije!
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreirati četiri vektora iste dužine. 
X <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Y1 <- c(2, 4, 5, 7, 12, 14, 16)
Y2 <- c(3, 6, 7, 8, 9, 11, 12)
Y3 <- c(1, 7, 3, 2, 2, 7, 9)

# Priprema za crtanje više grafika (2 x 3) na istoj strani. 
par(mfrow=c(2,3))

# Kreirati šest dijagrama rasturanja. 
plot(X,Y1, pch = 1)
plot(X,Y2, pch = 2)
plot(X,Y3, pch = 3)
plot(X,Y1, pch = 4)
plot(X,Y2, pch = 15)
plot(X,Y3, pch = 16)