R & Shiny kod

Rsample (1. Deo): Bootstrap ocena intervala poverenja srednje vrednosti

Paket sadrži funkcije koje omogućavaju različite tipove resampling-a (npr. cross-validation, bootstrap, itd). Struktura podataka u kojoj se čuvaju resampling podaci je data frame i veoma je zgodna za dalji rad. Više o paketu možete pročitati na zvaničnoj stranici paketa: https://github.com/tidymodels/rsample. Paket je deo RStudio “tidymodels” projekta, a na čelu projekta je Max Kuhn. U prvom …

Uslovno agregiranje tabele kontingencije rekurzivnom funkcijom

U ovom postu, pokazaćemo na jednostavnom primeru primenu rekurzivne funkcije. Problem koji želimo da rešimo je sledeći. Imamo matricu dimenzija N x M. To može na primer biti dvodimenzionalna tabela kontingencije. Kolone koje imaju srednju vrednost manju od zadate vrednosti potrebno je sabrati sa susednom kolonom. U slučaju kada postoje dve susedne kolone bira se …