David Lillis

Menadžer u New Zealand Institute of Sport i Direktor Sigma Statistics and Research Ltd. Autor knige: R Graph Essentials.

Brz početak rada sa R: Korišćenje qplot() funkcije (23. Deo)

U ovom ćemo delu pokazati kako koristiti qplot da bismo kreirali jednostavan dijagram rasturanja. qplot (quick plot – brzi grafik) sistem je podskup ggplot2 (grammar of graphics – gramatika grafika) paketa koji možemo koristiti da bismo kreirali lepe grafike. Ovaj paket je odličan kada želimo kreirati grafike za kvalitativne podatke, jer se nivo kvalitativne promenljive …

Brz početak rada sa R: Matematički izrazi za grafike (22. Deo)

Sada ćemo razmotriti kako kreirati matematičke izraze za naše grafike. Matematički izrazi se mogu dodati na grafik korišćenjem expression(paste()) i substitute(). Ako su nam potrebni matematički izrazi u naslovima osa, tada ćemo isključiti podrazumevajuću vrednost i uključiti grčke simbole tako što ćemo ih napisati na engleskom. Moguće je kreirati razlomke korišćenjem frac() komande. Uočiti kako …