Tag Archives: tabela kontingencije

Uslovno agregiranje tabele kontingencije rekurzivnom funkcijom

U ovom postu, pokazaćemo na jednostavnom primeru primenu rekurzivne funkcije. Problem koji želimo da rešimo je sledeći. Imamo matricu dimenzija N x M. To može na primer biti dvodimenzionalna tabela kontingencije. Kolone koje imaju srednju vrednost manju od zadate vrednosti potrebno je sabrati sa susednom kolonom. U slučaju kada postoje dve susedne kolone bira se …