Brz početak rada sa R: Prvi korak nakon instalacije

Mnogi od vas su čuli za R (R je statistički jezik i sistem za naučna i statistička izračunavanja i grafiku). Možda znate da R upotrebljava unos komande u komandnom redu R konzole, a ne sistem padajućih menija. Možda smatrate da to čini R teškim za korišćenje i pomalo odbojnim!
Zaista, R ima dužu krivu učenja od ostalih sistema, ali nemojte dopustiti da vas to obeshrabri! Nakon što postane majstor R sintakse, imaćete kontrolu nad neizmerno moćnim analitičkim alatom. Zapravo, većina sintakse nije baš toliko teška. Ne verujete mi? Da bismo vam to dokazali, pogledajmo neke sintakse za prikazivanje opisnih statistika neprekidne promenljive. Najpre instalirajte R idući na sledeću veb stranicu:
http://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Možete preuzeti R klikom na sledeću vezu:
Download R 3.5.0 for Windows, a potom instalirati R kao što je to objašnjeno u ovom blog postu.
Ok. Do sada ste već uspešno preuzeli i instalirali R. Sada bi trebalo da imati ikonu R na radnoj površini, tj. desktopu.

Kliknite ovu ikonu da biste otvorili R.


Počnimo sa jednostavnom vežbom. Neka je visina promenljiva koja opisuje visinu (u cm) deset osoba. Kopirajte i zalepite sledeći kôd u R konzolu kako biste kreirali ovu promenljivu.
visina = c(186, 165, 149, 206, 143, 187, 191, 179, 162, 185)
Promenljiva visina je sada smeštena u R radnom prostoru. Da biste videli ovu promenljivu, unesite:
visina
Sada unesite sledeći kôd u komandnom redu R konzole i pritisnite Enter nakon svakog dela kôda. Bićete iznenađeni koliko je to lako!
summary(visina)
range(visina)
mean(visina)
sd(visina)
max(visina)
min(visina)
length(visina)

visina[1]
visina[5]
visina[10]
Nadam se da ćete se složiti sa mnom da ovo zapravo nije bilo tako teško nakon svega. Više o R kasnije.
David

Dodatak: Korišćeni R kodovi

# Kreiranje promenljive visina
visina = c(186, 165, 149, 206, 143, 187, 191, 179, 162, 185)

# Opisne statistike promenljive visina
summary(visina)

# Interval vrednosti (minimum, maksimum) promenljive visina
range(visina)

# Srednja vrednost promenljive visina
mean(visina)

# Standardna devijacija promenljive visina
sd(visina)

# Maksimalna vrednost promenljive visina
max(visina)

# Minimalna vrednost promenljive visina
min(visina)

# Dužina, tj. broj opservacija promenljive visina
length(visina)

# Vrednost prve opservacije promenljive visina
visina[1]

# Vrednost pete opservacije promenljive visina
visina[5]

# Vrednost desete, tj. poslednje opservacije promenljive visina
visina[10]

Izgled R konzole sa svim rezultatima: