Preuzimanje i instalacija R

Šta je R?

je besplatan statistički program otvorenog koda. Omogućava statističku i ekonometrijsku analizu kako u interaktivnom modu, tako i u paketnom modu, tj. korišćenjem jednostavnog statističkog programiranja.

R je građen modularno, gde svaki njegov modul (nazvan paket) obavlja specifični tip analize. Pored osnovnih paketa koji se automatski instaliraju sa programom, moguće je po potrebi instalirati dodatne pakete koji će obavljati željenu analizu (npr. analiza vremenskih serija, ekonometrija, empirijske finansije). Razvijeno više od 10.000 paketa (lista svih paketa: https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html).

Preuzimanje R

R za Windows se može besplatno preuzeti na sledećoj adresi: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/.

R za Mac OS X se može besplatno preuzeti na sledećoj adresi: https://cran.r-project.org/bin/macosx/.

Nešto ograničenije R verzije postoje i za Linux. Detalji su dati za Ubuntu (https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/) i Debian (https://cran.r-project.org/bin/linux/debian/) verzije.

Instalacija R

Poslednja verzija R programa za Windows se može preuzeti na gore navedenoj adresi. U vreme pisanja ovog posta to je bila verzija R 3.5.0 za Windows. Nove verzije osnovnog R programa su dostupne 3-4 puta godišnje. Svaki put kada se nova verzija preuzme potrebno je ponoviti instalaciju po postupku opisanom nešto niže.

Sledite link i sačuvajte instalacioni program na vašem računaru. Kliknite na Save File dugme.

Dvostrukim klikom na ikonicu preuzetog fajla započećete instalaciju R programa. Kliknite na Yes dugme.

Prvo se bira jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Kliknite na OK dugme.

U narednim koracima uglavnom se potvrđuju ponuđene opcije i kliknuće se na Next > dugme.

Potvrdite ili promenite mesto na disku gde ćete instalirati program. Kliknite na Next > dugme.

Ukoliko vaš računar ima 64-bitni Windows tada je dovoljno instalirati samo 64-bit Files. U primeru dole instalirali smo sve ponuđene komponente. Na računaru sa 64-bitnim Windows možete koristiti obe 32-bit i 64-bit verzije. U suprotnom instalirati samo 32-bit Files. Kliknite na Next > dugme.

Ukoliko niste iskusan korisnik R preporučuje se da izaberete No (accept defaults) opciju. Kliknite na Next > dugme.

Na narednom panelu potvrđujete da želite kreiranje ikonice na desktopu i povezivanje R programa sa specifičnim datotekama (.RData). Kliknite na Next > dugme.

Program započinje instalaciju R na vašem računaru.

Po završetku instalacije kliknite na Finish dugme. R program je spreman za korišćenje.

Pokretanje R programa

Nakon što je R program instaliran možete ga pokrenuti. Ako ste pri instalaciji izabrali opciju da se R ikonica instalira na desktopu, tada ćete dvostrukim klikom na tu ikonicu pokrenuti program. Dobiće se sledeći početni izgled ekrana.

Program je spreman za zadavanje komandi koje unosimo iz znaka >

U narednom postu daćemo instrukcije kako instalirati dodatne R pakete.