Zlatko Kovačić

Direktor konsultantske kompanije My Statistical Consultant Ltd. Profesor Statistike u penziji. Doktor statistike sa preko 35 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i vladin savetnik.

Korišćenje Sample Size Calculator aplikacije

Naredni video ukratko opisuje kako koristiti Sample Size Calculator aplikaciju. Sample Size Calculator je interaktivna Shiny aplikacija koja izračunava veličinu uzorka prilikom ocenjivanja srednje vrednosti ili proporcije osnovnog skupa.   Zlatko KovačićDirektor konsultantske kompanije My Statistical Consultant Ltd. Profesor Statistike u penziji. Doktor statistike sa preko 35 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i …

Instalacija R paketa

Izbor CRAN servera Startujte R program tako što ćete kliknuti R ikonicu na desktopu. Početni ekran ima sledeći izgled. Kliknite na Packages, a potom izaberite Set CRAN mirror na padajućoj listi. Postoji nekoliko desetina servera širom sveta na kojima se čuvaju R program i njegovi paketi. Izaberite onaj koji vam je najbliži. Kliknite OK. Izbor …

Preuzimanje i instalacija R

Šta je R? je besplatan statistički program otvorenog koda. Omogućava statističku i ekonometrijsku analizu kako u interaktivnom modu, tako i u paketnom modu, tj. korišćenjem jednostavnog statističkog programiranja. R je građen modularno, gde svaki njegov modul (nazvan paket) obavlja specifični tip analize. Pored osnovnih paketa koji se automatski instaliraju sa programom, moguće je po potrebi …

Početak rada

Ovom porukom počinje sa radom Moj Statističar blog. Ukoliko vam je potrebna pomoć tokom rada na doktorskoj ili master tezi, od izbora teme, pisanja prijave, metodologije, pa do prezentacije dobijenih rezultata na ovom blogu naći ćete savete kako da to efikasno uradite. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom obrade podataka ili uputstvo kako efikasno da …