Početak rada

Ovom porukom počinje sa radom Moj Statističar blog.

Ukoliko vam je potrebna pomoć tokom rada na doktorskoj ili master tezi, od izbora teme, pisanja prijave, metodologije, pa do prezentacije dobijenih rezultata na ovom blogu naći ćete savete kako da to efikasno uradite.

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom obrade podataka ili uputstvo kako efikasno da koristite statističke ili ekonometrijske programe kao što su R, Stata i EViews u ovom blogu naći ćete detaljne, korak po korak instrukcije kako da izvršite obradu i interpretirate dobijene rezultate.

Zlatko i Miloš

Detaljnije o blogu.