Month: July 2018

Rsample (1. Deo): Bootstrap ocena intervala poverenja srednje vrednosti

Paket sadrži funkcije koje omogućavaju različite tipove resampling-a (npr. cross-validation, bootstrap, itd). Struktura podataka u kojoj se čuvaju resampling podaci je data frame i veoma je zgodna za dalji rad. Više o paketu možete pročitati na zvaničnoj stranici paketa: https://github.com/tidymodels/rsample. Paket je deo RStudio “tidymodels” projekta, a na čelu projekta je Max Kuhn. U prvom …

Brz početak rada sa R: Uopšteni Linearni Modeli (15. Deo)

U 15. delu pokazaćemo kako kreirati jednostavne uopštene linearne modele u R. Regresija metodom običnih najmanjih kvadrata daje nam linearne modele za neprekidne promenljive. Međutim, mnogi podaci od interesa za statističare i istraživače nisu neprekidni i zato se moraju koristiti druge metode za stvaranje korisnih prognostičkih modela. Naredba glm() je dizajnirana tako da daje uopštene …