Tag Archives: Uputstva

Brz početak rada sa R: Stubičasti grafici (11. Deo)

U ovom 11. delu, pokazaćemo kako kreirati stubičaste grafike u R. Kreirajmo jednostavan stubičasti grafik koristeći komandu barplot(), koja je jednostavna za korišćenje. Prvo ćemo kreirati vektor sa brojeva. Zatim ćemo ih prebrojati pomoću naredbe table(), a zatim ćemo ih grafički prikazati. Komanda table() kreira jednostavnu tabelu frekvencija elemenata u skupu podataka. H <- c(2,3,3,3,4,5,5,5,5,6) …

Instalacija R paketa

Izbor CRAN servera Startujte R program tako što ćete kliknuti R ikonicu na desktopu. Početni ekran ima sledeći izgled. Kliknite na Packages, a potom izaberite Set CRAN mirror na padajućoj listi. Postoji nekoliko desetina servera širom sveta na kojima se čuvaju R program i njegovi paketi. Izaberite onaj koji vam je najbliži. Kliknite OK. Izbor …