Tag Archives: Ekonometrija

Preuzimanje i instalacija R

Šta je R? je besplatan statistički program otvorenog koda. Omogućava statističku i ekonometrijsku analizu kako u interaktivnom modu, tako i u paketnom modu, tj. korišćenjem jednostavnog statističkog programiranja. R je građen modularno, gde svaki njegov modul (nazvan paket) obavlja specifični tip analize. Pored osnovnih paketa koji se automatski instaliraju sa programom, moguće je po potrebi …

Početak rada

Ovom porukom počinje sa radom Moj Statističar blog. Ukoliko vam je potrebna pomoć tokom rada na doktorskoj ili master tezi, od izbora teme, pisanja prijave, metodologije, pa do prezentacije dobijenih rezultata na ovom blogu naći ćete savete kako da to efikasno uradite. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom obrade podataka ili uputstvo kako efikasno da …