Tag Archives: Ekonometrija

Instalacija R paketa

Izbor CRAN servera Startujte R program tako što ćete kliknuti R ikonicu na desktopu. Početni ekran ima sledeći izgled. Kliknite na Packages, a potom izaberite Set CRAN mirror na padajućoj listi. Postoji nekoliko desetina servera širom sveta na kojima se čuvaju R program i njegovi paketi. Izaberite onaj koji vam je najbliži. Kliknite OK. Izbor …