Month: May 2018

Instalacija R paketa

Izbor CRAN servera Startujte R program tako što ćete kliknuti R ikonicu na desktopu. Početni ekran ima sledeći izgled. Kliknite na Packages, a potom izaberite Set CRAN mirror na padajućoj listi. Postoji nekoliko desetina servera širom sveta na kojima se čuvaju R program i njegovi paketi. Izaberite onaj koji vam je najbliži. Kliknite OK. Izbor …

Preuzimanje i instalacija R

Šta je R? je besplatan statistički program otvorenog koda. Omogućava statističku i ekonometrijsku analizu kako u interaktivnom modu, tako i u paketnom modu, tj. korišćenjem jednostavnog statističkog programiranja. R je građen modularno, gde svaki njegov modul (nazvan paket) obavlja specifični tip analize. Pored osnovnih paketa koji se automatski instaliraju sa programom, moguće je po potrebi …